ดาวน์โหลดโปรแกรม Scan Virus HouseCall
Icon
Download Download HouseCall 7.1 (32-bit)
Download Download HouseCall 7.1 (64-bit)
HouseCall คือโปรแกรมสแกนของบริษัท เทรนด์ ไมโคร ที่ได้รับความนิยมสูงและสามารถดำเนินการสแกนได้ตามความต้องการ โดยสามารถระบุและกำจัดไวรัส โทรจัน หนอน ปลั๊กอินของบราวเซอร์ที่ไม่ต้องการ ตลอดจนมัลแวร์อื่นๆ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม>>

คำสงวนสิทธิ์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
    "HouseCall เป็นซอฟท์แวร์สำหรับสแกนไวรัสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Trend Micro Inc. การที่ธนาคารจัดให้ท่านสามารถดาวน์โหลด HouseCall ได้นั้น เป็นไปเพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาซอฟท์แวร์สำหรับการสแกนไวรัสเท่านั้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาด และ/หรือความบกพร่อง และ/หรือความเสียหายที่เกิดมาจากหรือเป็นผลมาจากดาวน์โหลดทั้งทางตรงและทางอ้อม (ไม่ว่าการดาวน์โหลดนั้นจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นหรือไม่) และ/หรือการใช้ซอฟแวร์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะต้องตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของซอฟท์แวร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันความน่าเชื่อถือ หรือความมีประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์ดังกล่าวแต่อย่างใด"
วิธีเช็ควินโดวส์ ว่าเป็น 32 bits หรือ 64 bits
1. คลิก Start-> RUN พิมพ์ winmsd.exe คลิก ok
2. ในเมนูหัวข้อ System Summary ให้ดูด้านขวาที่ System Type
- ถ้าเป็น x86 แสดงว่าวินโดวส์ที่ใช้รันด้วยระบบ 32-bit
- ถ้าเป็น x64 แสดงว่าวินโดว์ส์ที่ใช้รันด้วยระบบ 64-bit
Bullet ข้อกำหนดของระบบ
ฮาร์ดแวร์
  • ตัวประมวลผล Intel™ Pentium™ ความเร็ว 300 เมกะเฮิรตซ์เป็นอย่างน้อย หรือเทียบเท่า
  • หน่วยความจำ 256 เมกะไบต์เป็นอย่างน้อย
  • เนื้อที่ว่างของดิสก์ 200 เมกะไบต์เป็นอย่างน้อย
ระบบปฏิบัติการ
  • Windows™ XP (32 บิต) Home หรือ Professional พร้อม SP2 หรือ SP3
  • Windows Vista™(32 บิต, 64 บิต) Ultimate, Business, Home Premium หรือ Home Basic พร้อม SP1 หรือ SP2
  • Windows 7 (32 บิต, 64 บิต)
จอแสดงผล
  • จอสีความละเอียดสูง (16 บิต) และมีความละเอียดขั้นต่ำ 1024x768 พิกเซลเป็นอย่างน้อย
ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม >>
รายละเอียด Agreement ของ Trend Micro >>

Cancel